Όλοι οι μαθητές ζωγράφισαν για τα δικαιώματα των παιδιών.

IMG_0498

IMG_0499

IMG_0500

IMG_0501