Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων | http://www.minedu.gov.gr/

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο | http://www.pi-schools.gr

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη | http://www.e-yliko.gr

Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ) | http://www.oedb.gr

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο | http://www.sch.gr

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Τάξης – «η-τ@ξη» | http://eclass.sch.gr

Εκπαιδευτική Πύλη για Θέματα Ισότητας των Φύλων | http://www.isotita-epeaek.gr/ 

Ψηφιακό Σχολείο http://digitalschool.minedu.gov.gr/